Kelloharrastajat yhteisö – Suomalaisen kellokulttuurin puolestapuhuja vuodesta 2013


Kelloharrastajat on 2013 perustettu rannekelloharrastukseen keskittynyt suomalainen yhteisö jonka tarkoitus on edistää kelloharrastamista ja kellokulttuuria Suomessa. Kelloharrastajat -nimellä viitataan yksinomaan Kelloharrastajat yhteisöön ja kelloharrastajilla henkilöihin, jotka ovat yhteisön jäseniä.  Yhteisön vaikutuskanavat ovat Kelloharrastajat Facebook-ryhmä sekä Kelloharrastajat.fi -verkkosivu. Yhteisössä järjestetään myös tapahtumia ja kokoontumisia. Yhteisöön ovat tervetulleita kaikki rannekelloista kiinnostuneet.

Yhteisön tausta

Ennen yhteisön perustamista suomalainen kelloharrastaminen keskittyi hyvin pitkälti vain pienten piirien väliseksi toiminnaksi.  Kelloista käytiin keskustelua myös internetissä lähinnä nimettömästi erilaisilla keskustelualueilla. Erityisenä keskustelualueena voidaan mainita MuroBBSkeskustelualueen ”Rannekkelloja” -keskustelusäie, jonka kautta mm. 2013 keväällä Turun Upseerikerholla järjestetyn kelloillassa verkostoituneista henkilöistä tuli ensimmäisiä Kelloharrastajat-yhteisön jäseniä. Ryhmää perustettaessa uskottiin, että yhteisöön tuskin liittyisi paria sataa henkilöä enempää. 2016 syksyllä, kolme vuotta yhteisön perustamisen jälkeen, FB-ryhmään kuului jo yli 6000 jäsentä ja syksyllä järjestettyyn tapaamiseen osallistui miltein sata henkeä. Kelloharrastajien FB-ryhmä on siten Suomen suosituin ja kellokulttuurin kannalta merkittävin keskustelukanava. Vuonna 2017 jäsenmäärä ylitti 14 000:n jäsenen rajan. 2018 marrakuussa Kelloharrastajissa oli yli 20 000 jäsentä. 

Kelloharrastajiin liittyvistä oikeuksista vastaa yhteisön perustaja ja ylläpitäjä Joonas Kokko, joonas@kelloharrastajat.fi .Kelloharrastajien tulevaisuus

Yhteisön perustehtävänä on edistää suomalaista kellokulttuuria ja kelloihin liittyvää keskustelua. Pääasialliset keinot ovat jatkossakin kelloista käytävän keskustelun edistäminen, artikkeleiden ja tiedon jakaminen sekä erilaisten tapahtumien järjestäminen.

Nimi ja harrastaminen

Kelloharrastajat nimi juontaa juurensa englannin kielen sanoista ”watch enthusiast”. Kelloharrastamista on lähtökohtaisesti hyvin hankala määritellä yksiselitteisesti. Keskeisin määrittävä tekijä kuitenkin lienee kiinnostus ja innostus kelloja kohtaan, mikä voi kohdentua esimerkiksi muotoiluun, mekaniikkaan ja tekniikkaan, historiaan, keräilyyn, rakentamiseen ja entisöintiin, ajan mittaamisen tieteeseen eli horologiaan, kaupankäyntiin tai vaikkapa pukeutumiseen ja tyyliin. Yhteisö ei rajaa mitään harrastamistapaa pois, vaan toivottaa tervetulleiksi kaikki kelloista innostuneet ja kiinnostuneet. Kelloharrastaminen terminä katsotaan syntyneen ja vakiintuneen yhteisön toiminnan seurauksena. Ennen yhteisön perustamista puhuttiin laajalti vain kellojen keräilystä tai yleisestä kiinnostuksesta kelloja kohtaan