Kellot harrastuksena

Kelloista kiinnostuneita ja niistä innostuneita henkilöitä ja keräilijöitä on ollut niin kauan, kuin kelloja on ylipäätään valmistettu. Kelloharrastus on harrastamisen lajina ja ilmiönä kuitenkin melko uusi. Suomessa kelloharramisesta on alettu puhua vakiintuneesti vuoden 2013 ja Kelloharrastajat Facebook-ryhmän perustamisen jälkeen.  Kelloharrastaja- ja kelloharrastajat-termejä on käytetty harvakseltaan aiemminkin kuvaamaan kelloista innostuneita henkilöitä, mutta tätä ennen on ollut harvinaista kuulla kenenkään kuvaavan itseään kelloharrastajaksi.  Nykyiseen muotoonsa kelloharrastus on jalostunut vahvasti netin ja sosiaalisen median kehittymisen myötä.

Mistä kelloharrastuksessa on kyse?

Harrastusyhteisön ulkopuolella oleville kelloharrastus saattaa näyttäytyä erikoiselta tai vaikeaselkoiselta. Kelloharrastuksen taustalla on yleensä henkilön intohimoinen tai utelias suhtautuminen kelloihin, kellovalmistukseen, ajanmittaamiseen tai kelloalaan. Innostus ja uteliaisuus kanavoituu monitahoisesti ja sen ilmenemismuotoja voivat olla esimerkiksi kellojen hankinta, keräily, rakentelu, myynti, bongaus ja tunnistus, valokuvaus tai pelkästään jatkuva alan seuraaminen. Kelloharrastajat ovat tavallisesti kiinnostuneita kellojen ja kellovalmistuksen historiasta, kelloihin liittyvistä tarinoista ja taustoista sekä valmistukseen liittyvistä teknisistä yksityiskohdista. Kelloharrastaminen ei edellytä välttämättä kellojen omistamista tai rahallisia panostuksia. Harrastusta aloittavat saattavat käyttää vuosia pelkästään kellojen tutkimiseen ennen ensimmäisen hankintansa tekemistä.

Kestävän kehityksen kulttuuri kelloharrastamisen taustalla

Kelloharrastajia ja kelloharrastamista jäsentää tyypillisesti yhteinen arvomaailma ja kulttuuri. Kellojen kestävyys ja pitkäikäisyys on arvoina lähes kaikkia harrastajia yhdistävä tekijä ja se jäsentää esimerkiksi käsityksiä kellojen laatuun tai haluttavuuteen liittyen. On tavallista, että harrastajat arvostavat enemmän kelloja, joiden voi uskoa kestävän käyttökelpoisina 20-100 vuotta, kuin kelloja joiden oletettu käyttöikä on vain muutamia vuosia. Laadukkaan työn ja toteutuksen arvostaminen yhdistää siten kelloharrastajia enemmän, kuin mikään muu yksittäinen tekijä.

Tarvitseeko kellon maksaa tietyn verran, jotta voin kutsua itseäni kelloharrastajaksi?

Ei tarvitse, kelloharrastusta voi harjoittaa hyvin myös edullisilla kelloilla. Useimmat arvokkaampia kelloja omistavat harrastajat ovat yhtä lailla kiinnostuneita myös edullisista kelloista. Useimmat harrastajat aloittavat harrastuksen joitakin kymppejä tai satasia maksavista kelloista, mutta tietämyksen ja kelloihin liittyvän arvostuksen kehittyessä mielenkiinto siirtyy viimeistellympiin ja teknisesti hienompiin kelloihin. Yksi kelloharrastuksen oleellinen arvo onkin, että kello on silloin hyvä, kun se tuottaa kantajalleen iloa.

Sosiaalinen status kelloharrastamisessa

Stereotyyppinen ja tavallisesti väärä uskomus on, että kelloja hankittaisiin sosiaalisen statuksen tai muiden ulkoisten tekijöiden vuoksi. Kuvitelma on pääasiassa harhaanjohtava, sillä kellot ovat statuksen ilmaisuun kehnoja hankinnankohteita. Tyypillisesti hienompia ja kalliimpia kelloja tunnistavat yksinomaan vain muut harrastajat, eikä erikoisempien kellojen teknisiin hienouksiin liittyvää ymmärrystä ole yleensä kuin toisilla harrastajilla. Tästä huolimatta kellot toki kiinnostavat myös monia sellaisia, jotka hankkivat kelloja statuksensa ilmaisuun. Tällä ei kuitenkaan ole varsinaisesti mitään tekemistä kelloharrastamisen kanssa.

Kelloalan ja kelloharrastamisen välinen ristiriitaisuus

Kelloala on voimakkaasti kaupallinen ja hyvin markkinointilähtöinen. Kellovalmistajat tuottavat vuosittain satoja uusia kellomalleja ja hehkuttavat niiden erinomaisuutta erilaisiin uudistuksiin vedoten. Kelloharrastamisen ja kelloalan välinen suhde on usein ristiriitainen. Harrastajat seuraavat alaa mielenkiinnosta, mutta pyrkivät erottamaan laadun ja kestävyyden osalta helmet markkinointiviestien seasta. Kellovalmistajat ja kauppiaat pyrkivät puolestaan myymään kuluttajille (joiden ytimessä luonnollisesti harrastajat ovat) jatkuvasti uusia mallejaan. Tästä johtuen kelloharrastajat käyvät usein keskustelua eri brändeistä ja kellomalleista. Harrastusta vähemmän tuntevat saattavat  saada käsityksen, että brändeillä itsessään olisi kelloharrastajille erityistä arvoa, vaikka tosiasiassa keskustelu ja käy usein sen ympärillä, onko jokin kello tai siihen liittyvä ominaisuus hintaansa nähden järkevä ylipäätään.

Miten kelloharrastuksen voi aloittaa?

Harrastuksen aloittaminen on helppoa. Ensiaskel voi olla harrastukseen liittyviin julkaisuihin tutustuminen, Kelloharrastajat FB-ryhmään liittyminen tai yksittäinen kellohankinta. Liikkeelle voi hyvin lähteä edullisimmista uusista kelloista, käytetyistä kelloista tai vanhemmista, ns. vintage-kelloista. Kelloharrastus on harrastuksena helppo, sillä vaikka kellohankinnat vaativat jonkin verran rahaa, säilyttävät itse kellot arvonsa verrattaen hyvin. Harrastuksessa pidemmälle ehtinyt ja kellot hyvin tunteva harrastaja saattaa itseasiassa saada jopa voittoa ostaessa ja myydessään kellojaan. Tämä kuitenkin tavallisesti edellyttää, että henkilö tuntee kellot ja kellomarkkinat hyvin.

Yhteisö ja kohtaamiset

Useimmille kelloharrastajille keskeinen osa harrastusta ovat kohtaamiset muiden harrastajien kanssa niin virtuaalisesti, kuin tosielämässä. Kelloharrastajien Facebook-ryhmä toimii erinomaisena kanavana mahdollistaen kellomiesten ja kellonaisten arkipäiväisen keskustelun ja harrastuksen kehittämisen. Monet harrastajat tapaavat toisiaan myös kasvokkain sekä järjestävät kokoontumisia.